Om oss


 

Vari Gruppen oppfører eneboliger og leiligheter med fokus på funksjonalitet og kvalitet, rettet mot privatmarkedet i Oslo, Akershus og Østfold. Alle våre eiendommer er arkitekttegnet og tilpasset terrenget.
Vari Gruppen skal ha tilstrekkelig intern kompetanse til å ha sentral godkjenning (klasse 2), for å sikre god innsikt og kvalitet gjennom hele verdikjeden – «Anskaffelse/prosjektering til oppføring og overlevering».

Visjon

Vari Gruppen skal skape trivsel gjennom oppføring av kvalitetseiendommer.

Målsetting

Finansielt mål:
Vari Gruppen skal bli en ettertraktet samarbeidspart for kredittinstitusjoner ved å ha fokus på kontinuerlig vekst og overholdelse av leveranser og tidsfrister, både overfor kunder og banker.

Produksjonsmålet:
Kontinuerlig vekst for å kunne overlevere ca. 75-100 leiligheter og 20-30 eneboliger årlig fra 2020.

Kvalitetsmål:
Null reklamasjonssaker

Strategi

I hovedtrekk er Vari Gruppens strategi å knytte til seg ansatte og samarbeidspartnere som på lang sikt kan bidra til:

at tilflyten av gode prosjekter holdes på et høyt nivå

at eiendomsprosjektene gjennomføres med optimal ressursbruk

at finansieringen gjennomføres med stor grad av trygghet

at eiendomsprosjektene kan avhendes med tilfredsstillende margin uten å gå på kompromiss med kvalitet.

Kompetanse & Erfaring

Eier og stifter Per Halvard Riseng har drevet egen virksomhet siden 1992 og har spesialisert seg innen eiendomskjøp, offentlig godkjenning, prosjektutvikling og byggeledelse. Riseng er utdannet bygningsingeniør og har drevet prosjektene og selskapene alene frem til høsten 2013.

Alle byggeprosjekter gjennomføres som en byggherrestyrt entreprise med flere sideordnede entreprenører. Prosjektselskapene har ingen egne ansatte, men kjøper tjenester som byggeledelse, prosjektledelse og andre nødvendige administrative tjenester av Vari Utvikling AS.